EDB-netværk

EDB-netværk udføres i dag som en kategori 5e installation.
Efter endt arbejde testes installationen normalt med et specielt måleapparat, hvorefter dokumentation for installationens overholdelse af de gældende krav kan udskrives.

KFeL samarbejder med et andet firma, der leverer og opsætter alle nødvendige aktive komponenter for netværket. Derudover kan leveres netværkssoftware, opsætning/konfigurering af netværk, back-up løsning, UPS-løsning o.s.v.

KFeL har stor erfaring i at installere selve EDB-netværket, som i dag typisk er opbygget med et krydsfelt, patchpaneler, EDB-kabler og EDB-udtag. Derudover etablerer vi særlige EDB-stikkontakter (EDB-strøm). Da et komplet EDB-netværk involverer mange kabler skal det - som noget af det første - planlægges, hvordan disse kabler skal føres (føringsveje).

Føringsveje
Ved større installationer føres kabler normalt i kabelkanaler, hvor både EDB-udtag, EDB-stikkontakter og almindelige stikkontakter kan placeres. Dette gør det let senere at ændre/udvide installationen.

Krydsfelt
Ved små installationer kan et patchpanel opsættes på væggen tæt ved serveren. Ved større installationer opbygges krydsfeltet typisk som et væg- eller gulvskab. Serveren kan evt. være placeret inde i dette skab. I krydsfeltet placeres alt det aktive udstyr, som får EDB-netværket til at virke.

Patchpaneler
Patchpaneler placeres i krydsfeltet. Alle EDB-kabler "starter" her - herfra løber de ud til de enkelte EDB-udtag. EDB-kabler Fra krydsfeltet føres et kabel frem til hver enkelt EDB-udtag. Hvis der er megen "elektrisk støj" i området benyttes skærmede kabler.

EDB-udtag
I dag benyttes ofte dobbelte EDB-udtag, hvor det øverste benyttes som telefonstik og det nederste benyttes som netværksstik.

EDB-strøm
Vi anbefaler altid, at der etableres særlige EDB-stikkontakter til alle computere, printere o.l. i netværket. EDB-stikkontakter er tilsluttet deres helt egen jordforbindelse (EDB-jord) som sikrer, at fejlstrømme fra andre elektriske apparater ikke påvirker EDB-netværket. Samtidig vil EDB-netværket ikke afbrydes, hvis der opstår en fejl i f.eks. lys-installationen
.